Internet Satelital NASSAT | Llicència ANATELAnatel Brazil - Agência Nacional de Telecomunicações

ANATEL

Agência Nacional d'Telecomunicações (Anatel) és l'entitat estatal que regula les telecomunicacions al Brasil. Creada per fomentar el desenvolupament de les telecomunicacions en aquest país, l'agència pertany de forma independent i és autònoma en termes financers. Les seves activitats inclouen la implementació de polítiques nacionals relacionades amb les telecomunicacions, la regulació de llicències, el maneig de l'espectre de radiofreqüència i la protecció de drets del consumidor entre d'altres.