Internet Satelital amb Antenes d'Orientació AutomàticaNocions Bàsiques de l'Espectre radioelèctric Satelital - Les Freqüències

Quan es tracta de satèl·lits de comunicacions, la porció de l'espectre radioelèctric que utilitzaran ho determina pràcticament tot: la capacitat del sistema, la potència i el preu. Per això, anem a fer un breu resum de les principals bandes de freqüències utilitzades en sistemes de satèl·lits. La informació disponible sobre aquest aspecte no és molt detallada i diàriament apareixen noves notícies.

Espectre Electromagnètic - Nocions Báscias Educatiu

Les Bandes de Freqüències

Les longituds d'ona diferents posseeixen propietats diferents. Les longituds d'ona llargues poden recórrer grans distàncies i travessar obstacles. Les grans longituds d'ona poden envoltar edificis o travessar muntanyes, però com més gran sigui la freqüència (i per tant, menor la longitud d'ona), més fàcilment poden aturar les ones.

Quan les freqüències són prou altes (parlem de desenes de gigahertzs), les ones poden ser detingudes per objectes com les fulles o les gotes de pluja, provocant el fenomen anomenat "rain fade". Per superar aquest fenomen es necessita bastant més potència, la qual cosa implica transmissors més potents o antenes més enfocades, que provoquen que el preu del satèl·lit augmenti.

L'avantatge de les freqüències elevades (les bandes Ku i Ka) és que permeten als transmissors enviar més informació per segon. Això és degut a que la informació es diposita generalment en certa part de l'ona: la cresta, la vall, el principi o la fi. El compromís de les altes freqüències és que poden transportar més informació, però necessiten més potència per evitar els bloquejos, majors antenes i equips més cars.

Concretament, les bandes més utilitzades en els sistemes de satèl·lits són:

Detall dels noms de les diferents bandes de freqüència:

Informació Bandes Satelitales Nassat