Proveïdor d'Internet Satelital | Alt Rendiment |Solucions Satelitales | Estacions Terrenas | teleports | Eficiència Energètica |

Satèl·lits LEO, MEO, GEO, HEO, SSO, GSO | Banda Ku | Banda Ka | Banda C | Banda L | Banda S | banda X

Comunicació Satèl·lit Seguretat Comunicació Satèl·lit Telemetria

NASSAT cuida amb especial atenció les necessitats de les empreses generadores d'energies renovables com ara els Parcs Fotovoltaics i Eòlics. Els serveis demandats per aquestes per a Seguretat, la Telemetria o el Backup, S'integren en xarxes dedicades i exclusives amb sistema autogestionable, garantint d'aquesta manera un flux àgil en cada moment de la transmissió. Aquestes velocitats escalonades s'autogestionen en funció a la necessitat del servei, Ja sigui continu o en pics, gràcies a la disponibilitat d'un ample de banda superior a les xarxes convencionals satèl · lit. Tot completament automatitzat i sense cost addicional.

NASSAT satelital, proporcionen connexions de banda ampla d'alta velocitat, Segura, garantida per escrit, sense límits geogràfics ni obligacions de permanència.Teleports - Estacions Terrenas d'Alt Rendiment

Teleports NASSAT

Gestió de Projectes:Gestió integral de projectes, des del disseny, subministrament, instal · lació, obres civils, proves d'acceptació, proves de verificació, documentació, cursos de formació i ajuda a la posada en servei.

Enginyeria: Intentem adaptar-nos a les necessitats o requeriments del client i dissenyem la configuració més apropiada d'estacions terrestres fixes o transportables, segons la tecnologia més avançada disponible al mercat.

Obra Civil: En el cas d'estacions terrenes fixes realitzem el projecte d'obra civil, condicionat per les característiques físiques de l'antena i els condicionants intrínsecs a la resistència mecànica del sòl, gestionem visats i llicències d'obra.

Instal · lació i posada en servei: Equips i Sistema compta amb un equip d'instal · ladors professionals especialitzats en el muntatge d'estacions terrenals que realitza les proves d'acceptació d'equips, de sistema, i de verificació amb el o els sistemes de satèl · lits que el client requereixi, elabora la documentació de proves, operació i manteniment, i col · labora en la posada en servei.

Cursos de formació: Realitzem cursos de formació a mida del subministrat, incloent formació teòrica a nivell d'equip i sistema, i realitzacions pràctiques d'operació i manteniment

Serveis tècnics: NASSAT proporciona als seus clients tres diferents nivells de servei tècnic:

Suport prevenda: Presentacions i seminaris sobre nous productes. Col · laboració amb el client en la definició de necessitats

Suport d'integració de sistemes i aplicacions: Es proporcionen al client sistemes clau en mà i assistència tant "maquinari" com "programari".

Servei post-venda: Es cobreix la instal · lació i posada a punt de sistemes i el manteniment d'equips en garantia i durant la vida útil dels mateixos.

Contracte de Manteniment Anual, sota el qual es garanteixen els serveis següents:


Internet Via Satèl·litEficiència Energètica

La nostra Divisió d'Eficiència energètica té el seu punt fort en l'àmplia experiència i capacitació dels seus integrants, amb Enginyers titulats en Gestió Energètica en l'Edificació, Certificació Professional de Mesura i Verificació d'Estalvis Obtinguts, Qualificació Energètica d'Edificis, etc. que ens fan estar a l'avantguarda de les empreses del sector.

Anàlisi de necessitats: Ajustem els proyectosa les característiques de cada client per oferir solucions a mida.

Integració de projectes: Oferim un ventall de diferents solucions que portin al client a assolir altes cotes d'estalvi amb la premissa que els estalvis obtinguts cobreixin la inversió i generin fluxos de caixa positius.

Auditories Energètiques | Gestió Energètica: Oferim al client la possibilitat de conèixer l'estat de consum de la seva instal.lació en temps real al detall i poder realitzar una gestió energètica eficient de la mateixa que el porti a controlar les seves despeses i ser més rendible.

Certificació de Mesura i Verificació: Els nostres tècnics tenen el prestigiós títol CMVP que els acredita com certificadors Professionals de Mesura i Verificació aplicant el Protocol IPMVP d'EVO, sent una de les poques empreses a Espanya que ofereixen aquest servei. El integrem tant en els nostres projectes com per a projectes aliens en què el client vulgui tenir certesa dels estalvis que genera una mesura concreta oferida per un tercer.

Contractes de manteniment per als Projectes de Millora de l'Eficiència Energètica: Els nostres projectes compten amb un servei de manteniment a través del qual podem assegurar al client que les mesures adoptades seran eficaços al llarg del temps.