Internet Satelital amb Antenes d'Orientació AutomàticaDivisió Incendis: Implantació i desenvolupament de insfraestructures de forma GRATUÏTA

Detecció Prevenció d'Incendis - Fotos: AFP / Getty Images

La prevenció és el millor i més barat tractament per a qualsevol malaltia ...

Segons el DGCONA, Àrea de Defensa Contra Incendis Forestals de la Direcció General de la Conservació de la Naturalesa del Ministeri de Medi Ambient, Espanya se situa en els primers llocs dins dels països de la conca Mediterrània, pel que fa a la superfície forestal cremada. Avui dia, s'estan començant a publicar dades específiques dels efectes d'aquests incendis tant en l'ecosistema local com la seva influència en el medi ambient de forma global. Aquestes dades esgarrifoses ens fan prendre consciència de la necessitat de la intervenció de tots i cada un de nosaltres, tant a nivell particular com d'empresa a dirigir part dels nostres esforços en protegir l'origen de l'abundància, salut i benestar que ens proporcionen els nostres boscos i diversos paratges rurals.

Amb aquest objectiu, NASSAT ha desenvolupat una solució de seguiment satelital amb identificadors de moviments potencialment estranys i / o sospitosos, localitzadors de despreniments inicials i possibles focus, a més de, naturalment, el seguiment i expansió d'un incendi. Tot a temps real. Aquest sistema recolzar la presa de decisions en les àrees de treball de prevenció, control i combat d'incendis forestals. La solució es presenta amb un accés visual a la zona vigilada amb l'opció de perimetrar virtualment zones específiques per a una gestió eficient que ampliï les probabilitats de control del foc i garanteixi la seguretat del personal en camp, mitjançant la seva localització en tot moment evitant les tragèdies que se segueixen patint fins al dia d'avui. Aquesta solució, a més permet la utilització del foc, en la forma de cremes controlades, com a eina de gestió, adequada i barata, per posar barreres a la propagació d'incendis (Martínez E., 2001-Manual de cremes controlades).

Adéu cartografies i imatges congelades. Qualsevol usuari registrat pot fer seguiment en directe sigui per un smartphone o qualsevol altre mitjà que tingui accés a Internet. Així mateix, podrà rebre alarmes per e-mail i sms.

Aquesta solució protegeix les àrees amb més risc potencial d'incendis forestals com també les més susceptibles de vandalisme, optimitzant les tasques de seguretat, control, combat d'incendis forestals i altres factors similars.

Hauries de Saber que ...

Els costos generats pels equips d'extinció (sense comptar les pèrdues de vides i patrimonis naturals als quals no podem posar preu), es compta per milions d'Euros i molts anys de lenta recuperació (en el cas que es pugui aquesta possibilitat).

Sistema

Per més informació, contacteu amb el nostre Dept. d'Enginyeria i Suport.