Internet Satelital NASSAT | Internet Via Satèl · lit Mòbils i FixesInternet per Esdeveniments Ocasionals Via Satèl · lit.

esdeveniments Ocasionals

Alguns exemples d'esdeveniments que necessiten d'Internet en llocs aïllats